Spørgsmål og svar

Ofte stillede spørgsmål - FAQ

Hvem kan få tilskud til psykologbehandling?

Der er en lang række regler og kriterier for hvem og hvorfor man kan få tilskud til psykologhjælp.

Læs mere om tilskud til psykologhjælp her

En psykolog med ydernummer – hvad betyder det?

 
Et ydernummer er det nummer, som en privatpraktiserende sundhedsperson – i dette tilfælde en psykolog – er tildelt som yder af behandlinger for den offentlige sygesikring.

For at en psykolog kan modtage klienter med henvisning (tilskud til psykologhjælp) fra egen læge, skal psykologen altså have fået tildelt et “ydernummer”.

Der er kun et begrænset antal psykologer med ydernummer – og derfor har disse næsten altid en lang ventetid.

Psykologer har som udgangspunkt tavshedspligt.

Der findes dog enkelte love der forpligter psykologer til at videregive fortrolige oplysninger, hvis psykologen vurderer, at situationen er så alvorlig, at tavshedspligten skal brydes.

Læs mere om tavshedspligt her

Læs mere om psykologers tavshedspligt på Psykologforeningens hjemmeside

Her vil der løbende komme flere svar på ofte stillede spørgsmål

 

Keywords: psykolog, København, henvisning, tilskud, Vesterbro, psykologhjælp, røveri, volds- og voldtægtsofre, psykologerne, Odense, trafik- og ulykkesofre, psykologer, Amager, Kognitiv terapi, alvorligt psykisk syge, Frederiksberg, invaliderende sygdom, Nørrebro, pårørende,  dødsfald, selvmordsforsøg, selvmord, København, provokeret abort, psykologen, incest, Valby, seksuelle overgreb, psykolog, Østerbro, moderat depression, moderat OCD, henvisningstidspunktet, Aarhus, tilskud, den offentlige sygesikring.

Hvad er angst?

Angst er som udgangspunkt en sund og naturlig menneskelig reaktion, der sikrer, at vi kan reagere og handle hurtigt i en faretruende situation.

Angst er kroppens faresignal

Angst er en tilstand der gør, at man bliver anspændt pga. frygt og nervøsitet. Vores krop reagerer bl.a. med hjertebanken, sved, tunnelsyn og hurtige reflekser. Angst er en uundværlig mekanisme, der er med til at hjælpe os i farlige situationer – og går over, så snart faren er forbi.

Symptomer på akut angst

Det er forskelligt hvordan man oplever akut angst, men her er nogle af de mest almindelige symptomer:

 • Kvalme
 • Voldsom hjertebanken
 • Mavepine
 • “Ude-af-kroppen” oplevelser
 • Rysten
 • Sved eller koldsved
 • Svimmelhed
 • Prikkende fornemmelse i huden, hænder og/eller fødder
 • Åndenød eller kvælningsfornemmelse
 • Rødmen
 • Hyperventilation

Når angst bliver et problem

Nogle mennesker kan opleve at få angst, uden at de nødvendigvis er i reel fare. De oplever følelsen af, at der er fare på færde i det der for andre opleves som helt ufarlige situationer.
Det kan komme pludseligt i form af angst-anfald, eller vise sig som konstant uro i kroppen – angst for at få et angst-anfald.

Det kan være svært at håndtere, da man måske ikke altid selv forstår, hvorfor man oplever det. Angsten kan fx forekomme omkring bestemte genstande som højder, i store forsamlinger, ift. dyr, på offentlige steder og i transportmidler osv.

Forskellige typer af angst

Angst kan vise sig på flere forskellige måder og i forskellige slags situationer. Man skelner typisk mellem:

 • Generaliseret angst
 • Præstationsangst
 • Panikangst
 • Dødsangst
 • Helbredsangst
 • Fobier (som f.eks. social fobi og agorafobi)
 • OCD

Læs mere om angst her

OCD er en angstlidelse. OCD er karakteriseret ved uønskede tvangstanker og tvangshandlinger, som man udfører igen og igen. Dette sker som regel af frygt for, at der ellers vil ske noget slemt. Trangen er så stærk, at den er umulig at stå imod, selom man rent logisk godt ved, at det egentlig ikke er nødvendigt.

Hvad står OCD for?

OCD er en forkortelse for Obsessive-Compulsive Disorder

Læs mere om OCD her

Hvad er stress?

Stress er ikke en sygdom i sig selv, men en belastningstilstand, som kan føre til sygdom, når stressreaktionerne varer ved over længere tid.

Stress er en helt normal reaktion på krav fra omgivelserne, for eksempel når man har travlt Kroppen sættes op til at præstere maksimalt, pulsen stiger etc. Kortvarige stressreaktioner kan være nødvendigt i situationen – og normalt falder man gradvist til ro bagefter.

Negativ stress opstår, når en person oplever at krav fra omgivelserne overstiger de ressourcer, som vedkommende har til at håndtere dem. Hvis det fortsætter over længere tid, vil det føre til belastning af både krop og psyke.

Læs mere om stress her eller her på sundhed.dk

Depression er en psykisk lidelse, som er karakteriseret ved en vedvarende følelser af tristhed, håbløshed og manglende interesse for aktiviteter, som et menneske normalt nyder.

Depression kan også forårsage fysiske symptomer såsom ændringer i appetit, søvnbesvær og mangel på energi.

Depression kan forstyrre et menneskes evne til at arbejde, studere og engagere sig i sociale aktiviteter, og det kan have en negativ indvirkning på relationer til andre mennesker.

Hvis en depression ikke behandles, kan den føre til mere alvorlige helbredsproblemer.

Der er mange potentielle årsager til depression, herunder genetik, hjernekemi og livsbegivenheder.

Depression behandles ofte med en kombination af medicin og terapi, såsom f.eks. kognitiv adfærdsterapi.

Det er vigtigt at tage kontakt til egen læge eller psykolog, hvis du oplever symptomer på depression.

 

Læs evt. mere om depression her

“Gaming disorder” er en betegnelse for en tilstand, hvor en person har en uhensigtsmæssig og vedvarende interesse i videospil, der resulterer i klinisk signifikante vanskeligheder eller lidelse på områder såsom personlige relationer, arbejde og skole.

Adfærdsmæssig afhængighed

Gaming disorder er en anerkendt diagnose af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og defineres som en adfærdsmæssig afhængighed af videospil, der ligner afhængighed af alkohol eller narkotika.

Abstinenssymptomer når der ikke spilles

Personer med gaming disorder kan opleve abstinenssymptomer, når de forsøger at stoppe eller reducere deres spil, og de kan også have svært ved at kontrollere deres spiladfærd, selv når den forårsager problemer i deres liv.

Her vil der løbende komme flere svar på ofte stillede spørgsmål

 

Keywords: psykolog, København, henvisning, tilskud, Vesterbro, psykologhjælp, røveri, volds- og voldtægtsofre, psykologerne, Odense, trafik- og ulykkesofre, psykologer, Amager, Kognitiv terapi, alvorligt psykisk syge, Frederiksberg, invaliderende sygdom, Nørrebro, pårørende,  dødsfald, selvmordsforsøg, selvmord, København, provokeret abort, psykologen, incest, Valby, seksuelle overgreb, psykolog, Østerbro, moderat depression, moderat OCD, henvisningstidspunktet, Aarhus, tilskud, den offentlige sygesikring.

Kognitiv adfærdsterapi, også kaldet Kognitiv terapi, er en terapiform, der fokuserer på, hvordan tanker, handlinger, krop og følelser indyrdes påvirker hinanden, og hvordan man arbejder med at ændre på uhensigtsmæssig tænkning og adfærd (handlinger).

Læs mere her

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er en form for kognitiv terapi, der har til formål at hjælpe mennesker med at håndtere deres følelser og tanker på en produktiv måde. Terapiformen fokuserer på at opbygge en stærk psykologisk fleksibilitet hos klienten, så de kan opleve deres oplevelser uden at blive hæmmet af dem.

ACT er bygget på princippet om at acceptere, hvad der er uden at prøve at ændre det, og i stedet fokusere på at handle på en måde, der støtter ens værdier og mål. Terapiformen er særligt velegnet til behandling af angst, depression, spiseforstyrrelser, stress og andre psykiske lidelser.

I ACT arbejder terapeuten sammen med klienten for at hjælpe dem med at opdage deres værdier og mål, og støtte dem i at tage handling i overensstemmelse med dem. Terapeuten hjælper også klienten med at identificere og håndtere negative tankemønstre og begrænsende overbevisninger, der kan hindre dem i at opleve livet fuldt ud.

ACT omfatter en række teknikker, herunder mindfulness, kontemplation, brug af metaforer og øvelser i det virkelige liv. Terapiformen lægger vægt på at lære klienten at acceptere deres følelser og tanker, i stedet for at forsøge at undgå eller bekæmpe dem. Dette kan hjælpe med at reducere stress og angst og øge livskvaliteten.

En af de centrale teorier i ACT er idéen om at mennesker ofte er fanget i tankemønstre, der begrænser deres evne til at handle i overensstemmelse med deres værdier. ACT fokuserer på at hjælpe klienten med at bryde ud af disse mønstre og opdage deres sande værdier og mål.

Terapiformen er også designet til at øge klientens evne til at være til stede i nuet og opleve verden omkring dem på en mere direkte måde. Dette kan hjælpe med at reducere frygt og angst, og øge livsglæde og tilfredshed.

I alt er ACT en effektiv og kraftfuld terapiform, der kan hjælpe mennesker med at håndtere deres følelser og tanker på en produktiv måde.

 

Læs mere om ACT her

Mindfulness terapi er en terapeutisk tilgang, der kombinerer principperne fra mindfulness-praksis og kognitiv terapi. Det er en behandlingsform, der fokuserer på at lære klienten at være opmærksom på sine tanker, følelser og kropslige fornemmelser på en accepterende og ikke-dømmende måde.

Gennem mindfulness terapi lærer klienten at opdage de automatiske negative tanker, som kan være en kilde til stress, angst og depression, og lære at tage afstand fra dem, så de ikke påvirker deres mentale tilstand.

Mindfulness terapi kan bruges til at behandle en række psykiske problemer, herunder stress, angst, depression, spiseforstyrrelser og afhængighed. Det er en terapeutisk tilgang, der kan læres af alle og kan praktiseres på egen hånd i hverdagen.

Hvis du er interesseret i at prøve mindfulness terapi, kan du kontakte en psykolog, der har specialiseret sig i denne tilgang. Der er mange psykologer i København, der tilbyder mindfulness terapi og kan hjælpe dig med at lære at praktisere mindfulness i din hverdag.

Læs mere om Mindfulness her

Metakognitiv terapi er en relativt ny behandlingsform, der fokuserer på, hvordan vi tænker, i stedet for hvad vi tænker på.

Terapien er baseret på ideen om, at mange psykiske udfordringer skyldes overaktiv tænkning, bekymringer og grublerier, og at vi kan blive bedre til at kontrollere vores tankeprocesser.

Målet med metakognitiv terapi er at udvikle klientens kontrol over hvor meget deres tanker og følelser fylder, og dermed hjælpe dem med at trives mentalt.

Terapiformen har vist sig at have en veldokumenteret effekt på en bred vifte af psykiske lidelser og egner sig godt til behandling af bekymringer, angst og stress.

Læs mere om Metakognitiv terapi her

Narrativ terapi er en effektiv form for terapi, der fokuserer på at ændre fortællingen om en persons liv og oplevelser for at hjælpe med at løse psykiske problemer.

Terapiformen er populær og er blevet brugt til at behandle en række psykiske lidelser.

Hvis du søger hjælp til at løse psykiske problemer, kan narrativ terapi være et godt valg for dig.

Læs mere om Narrativ terapi her

Her vil der løbende komme flere svar på ofte stillede spørgsmål

Er du psykolog?

Hvis du er praktiserende psykolog, så har du mulighed for at komme med på oversigterne over psykologer her på psykologportalen.dk

4.7/5 - (24)