HVAD ER STRESS?

Stress er en tilstand som typisk opstår, når man står overfor større udfordringer i privatlivet eller arbejdslivet. En kortvarig stress-periode er ikke skadeligt, men stress over en længere periode kan gøre et menneske alvorligt syg.

KORTVARIG STRESS

Kortvarig stress er en tilstand som alle mennesker kan komme i – og behøver ikke være usundt på nogen måde.
Den kortvarge stress kan medføre en række fysiske, psykiske og adfærdsmæssige reaktioner, der skærper ens opmærksomhed og gør at man er i stand til at yde sit bedste.

Det kan være situationer, som kræver en ekstraordinær indsats f.eks.:
 • Eksaminer
 • Konflikter
 • I nødsituationer
 • Deadlines på arbejdet

LANGVARIG STRESS

Langvarig stress er en usund tilstand at være i, og øger risikoen for udvikling eller forværring af sygdom.

Langvarig stress kan øge risikoen for bl.a. :

 • Depression
 • Hjerte-karsygdomme
 • Forværring af kroniske lidelser, fx overfølsomhedssygdomme og type 2-sukkersyge
 • Ulykker

Alvorlig stress kan ikke tænkes væk, men kræver oftest en periode med genoptræning af fysiske og mentale ressourcer. Netop dette kan en psykolog hjælpe med

PSYKOLOGER I KØBENHAVN

Listen over psykologer i København er temmelig lang, og det kan være en ret uoverskuelig proces at finde frem til en psykolog der vil være god for dig. Håbet er at du kan få hjælpe til at finde “din” psykolog her på siden.

FRA HELE DANMARK

Du kan finde psykologer i hele landet; fra Skagen til Bornholm, Hovedstaden til Aabenraa, fra Aarhus til Odense

DU KAN FINDE PSYKOLOGER I HELE LANDET

Naturligvis findes der flest psykologer i og omkring de største byer:

 • København
 • Aarhus
 • Odense
 • Aalborg
 • Frederiksberg
 • Gentofte
 • Esbjerg
 • Gladsaxe
 • Randers
 • Kolding
 • Horsens

TERAPEUTISKE RETNINGER

Der er forskellige terapiformer og behandlingsretninger som psykologerne arbejder ud fra.

Der er tale om kvalificerede og veldokumenterede terapeutiske terapiretninger, som kan være en del af den overvejelse man skal gøre sig når man vælger psykolog.

De fleste psykologer tager udgangs punkt i én metode, mens andre arbejder mere på tværs af de forskellige terapiretninger afhængigt af den konkrete problemstilling.

Der er oftest flere ligheder end forskelle i mellem de forskellige retninger, og der er forskning der tyder på, at det forhold eller den kemi, man har med sin psykolog, er af større betydningen end valg af terapeutisk retning.

Af terapeutiske retninger og metoder kan bl.a. nævnes:

 • Kognitiv/adfærdsterapeutisk terapi
 • CFT (Compassion Focused Therapy)
 • Psykodynamisk/psykoanalytisk terapi
 • Eksistentiel/humanistisk terapi
 • Systemisk/strukturel terapi
 • Mindfulness
 • Narrativ terapi
 • Imagoterapi
 • Hypnoterapi

MERE OM STRESS

FYSISKE SIGNALER PÅ STRESS

Hjertebanken
Svedeture
Hovedpine
Nedsat immunforsvar – hyppige infektioner
Appetitløshed
Svimmelhed
Diarré
Rysten på hænderne
Nedsat lyst til sex

PSYSISKE SIGNALER PÅ STRESS

Hukommelsesbesvær
Træthed og søvnproblemer
Anspændthed
Koncentrationsbesvær
Utålmodighed
Angst for almindelige problemer – en uforklarlig angst
Depression