Hvad er Mindfulness?

Mindfulness har de seneste år vundet stort indpas som en effektiv metode til at reducere stress, angst og depression. Det er en træning af opmærksomheden, som hjælper med at skabe en mere bevidst tilstedeværelse i nuet.

Mindfulness er en praksis, som kan integreres i forskellige behandlingsformer, herunder kognitiv terapi, og som kan hjælpe med at øge klientens evne til at forholde sig mere bevidst og mindre reaktivt til deres tanker og følelser.

Mange studier har vist, at mindfulness kan have positive virkninger på en række forskellige områder af livet, herunder søvnkvalitet, stressniveau og selvopfattelse. Det er en simpel og effektiv praksis, der kan give klienten større kontrol over deres mentale tilstande og skabe en større følelse af ro og balance i deres liv.

Mindfulness og kognitiv terapi er to forskellige behandlingsformer, men de kan anvendes sammen for at opnå bedre resultater i behandlingen af psykiske lidelser.

Kognitiv terapi er en terapeutisk tilgang, der fokuserer på at ændre negative tankemønstre og adfærdsmæssige vaner, som kan bidrage til psykiske lidelser som depression og angst. Terapien er baseret på teorier om, hvordan vores tænkning og adfærd påvirker vores følelser og kropslige reaktioner.

Mindfulness kan integreres i kognitiv terapi som en teknik til at hjælpe patienter med at blive mere bevidste om deres tanker, følelser og kropsfornemmelser. Ved at praktisere mindfulness kan patienter lære at observere deres tanker og følelser uden at dømme dem eller reagere på dem automatisk.

Under mindfulness-kognitiv terapi vil en psykolog normalt arbejde med patienten for at hjælpe dem med at lære mindfulness-teknikker og anvende dem i hverdagen. Dette kan omfatte mindfulness-meditation, åndedrætsøvelser og kropsbevidsthedsteknikker.

Den kombinerede tilgang kan hjælpe patienter med at blive mere bevidste om deres negative tankemønstre og lære at reagere på dem på en mere konstruktiv måde. Kombinationen af mindfulness og kognitiv terapi har vist sig at være effektiv i behandlingen af en række psykiske lidelser, herunder depression, angst og posttraumatisk stresslidelse.

man sitting on rock surrounded by water
4.5/5 - (11)

Mindfulness terapi i København

Psykologer i København er blandt de professionelle, der ofte anvender mindfulness som en del af deres behandlingsforløb. Gennem mindfulness-træning kan klienten lære at skelne mellem tanker og følelser og deres kropslige reaktioner, samt at acceptere dem uden at blive overvældet af dem.

Er du psykolog?

Hvis du er praktiserende psykolog, så har du mulighed for at komme med på oversigterne over psykologer her på psykologportalen.dk

4.5/5 - (11)