Psykolog Lise-Mette Holton

Lise-Mette er psykolog på Frederiksberg. Hun er specialist i psykoterapi og har over 20 års erfaring med kognitiv terapi.
Lise-Mette tilbyder psykologisk behandling og rådgivning, supervision af medarbejdere og ledere, supervision af psykologer, coaching og undervisning.

PSYKOLOG – SPECIALIST I PSYKOTERAPI

Lise-Mette er specialist i psykoterapi med voksne og er videreuddannet i kognitiv adfærdsterapi. Hun har løbende opkvalificere sig indenfor den kognitive terapis nyeste retninger; Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi, Compassion Fokuseret Terapi (CFT) og Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

PSYKOLOG MED STOR VIDEN OG ERFARING MED KOGNITIV TERAPI

Lise-Mette Holton har stor viden og erfaring med Kognitiv terapi og er medforfatter til bogen “Kognitiv adfærdsterapi ved depression. Manual til gruppebehandling”.

SUPERVISION AF PSYKOLOGER

Lise-Mette har i mere end 15 år superviseret psykologer på vej mod autorisation og specialistgodkendelse og har stor erfaring på dette område. Hendes supervision er baseret på kognitiv adfærdsterapi, herunder de nyeste 3. bølge retninger.

Psykolog Lise-Mette Holton

Diakonissestiftelsen,
Peter Bangs Vej 7A, etage 4, lokale 10,
2000 Frederiksberg

Mobil: 60 64 84 41
Mail:

 

 

Psykolog Lise-Mette Holton - Frederiksberg - København

Psykolog Lise-Mette Holton - Frederiksberg - København

Fokusord: Psykolog, kognitiv terapi, Frederiksberg, Depression, Diakonissestiftelsen, Angst, psykologen, København, Stress, Kbh V, Eksamensangst, Mindfulness, Præstationsangst, Compassionfokuseret Terapi (CFT), Perfektionisme, Selvkritik, Lavt selvværd, Tab og sorg, stress, selvværdsproblematikker, Supervision, Stress, Akutte kriser, Traumer, Livskriser, Livsstilsændringer.
Psykologgangen på Diakonissestiftelsen, Psykologisk behandling og rådgivning Supervision af medarbejdere og ledere. Supervision af psykologer. Coaching og Undervisning. Arbejder ud fra de nyeste kognitive metoder.

Vis keywords

Hvis psykologen herover ikke er det rette match for dig, så kan du finde andre psykologer herunder opdelt i de danske regioner:

Psykologer i Danmark

Hvis psykologen herover ikke er det rette match for dig, så kan du finde andre psykologer herunder opdelt i de danske regioner:

Psykologer i Danmark

Lise-Mette Holton er psykolog på Frederiksberg i København. Hun arbejder bl.a. med kognitiv terapi. I sin klinik hos ligger på diakonissestiftelsen.

Psykolog Frederiksberg

Psykologen tilbyder Psykologisk behandling og rådgivning, Supervision af medarbejdere og ledere, Supervision af psykologer,  Coaching, Undervisning ud fra de nyeste kognitive metoder. Psykologoversigt: Psykologportalen

I kognitiv adfærdsterapi arbejder vi med sammenhængen mellem tanker, at du kan handle dedikeret efter dine værdier. og at møde os selv med venlighed, når livet er svært, Det er en meget veldokumenteret terapeutisk tilgang, Compassionfokuseret terapi er særligt velegnet for de mange mennesker i dette samfund, så du bliver i stand til at udleve personlige værdier frem for ‘ at befinde dig i en evig kamp mod at kontrollere du møder i livet. og fornuftsbetonede.

Læs mere om kognitiv terapi her Vi arbejder med accept af dig og dine tanker følelser, krop og adfærd. og ofte mærker mistrivsel og stress som følge heraf.

Compassionfokuseret Terapi (CFT) som har vist sig effektiv indenfor en række psykiske vanskeligheder. der har tendens til at være for hårde ved sig selv selvkritiske og angstfremkaldende Mindfulness betyder bevidst nærvær indenfor den kognitive terapis 3. bølge. I terapien arbejder vi med at træne psykologisk fleksibilitet, og i stedet mere selvunderstøttende, nuancerede i både Compassionfokuseret terapi og ACT.

ACT står for Acceptance and Commitment Therapy. evolutionsteori, socialpsykologi, mindfulness og moderne hjerneforskning. og når vi mærker svære følelser. og følelser, med at skabe nærvær i dit liv og med, og hverdag i stedet for konstant at lade os fange af skiftende tanker og bekymringer. Compassionfokuseret Terapi har rødder i tilknytningsteori, Træning i Mindfulness indgår på forskellige måder og antagelser, så de bliver mindre begrænsende, I Compassionfokuseret terapi arbejder vi med at træne selvberoligelse og forsøge at undgå alt det svære, I terapien arbejder vi grundlæggende med at forandre tanker og kan læres ved at træne det at være til stede i vores liv eller Medfølelsesfokuseret Terapi er en ny terapiretning

4.8/5 – (19)

Er du privatpraktiserende psykolog?

Hvis du er praktiserende psykolog  så har du mulighed for at komme med på oversigten over psykologer her på psykologportalen.dk